Pompy ciepła Sofath

Budowa systemu grzewczego z pompą ciepła

Do podstawowych elementów, z których składa się system ogrzewania budynku z pompą ciepła należą:

 • • system grzewczy (w tym grzejniki, ogrzewanie podłogowe oraz klimakonwektory) odpowiedzialny za przekazywanie pobranego w dolnym źródle ciepła do wnętrza budynku,
 • • dolne źródło – wodny, gruntowy bądź powietrzny wymiennik ciepła odpowiadający za pozyskanie energii, która po konwersji pozwala ogrzać dany obiekt,
 • • pompa ciepła – elementy wykonawcze w układzie termodynamicznym, w tym między innymi sprężarka, zawór rozprężny lub układ sterowania.

Zasada działania:

Ogrzewanie z wykorzystaniem opisywanych urządzeń polega na wychwytywaniu energii cieplnej zgromadzonej w gruncie, wodzie lub powietrzu.
Jej pobór następuje dzięki pionowym, poziomym lub powietrznym wymiennikom, które umieszcza się na zewnątrz budynku. Następnie przenoszona jest dzięki czynnikowi roboczemu pozyskanego w ten sposób ciepła oraz przekształcana w taki sposób, aby umożliwiała ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń. We wnętrzu domu energia cieplna uwalniana jest przez specjalnie dopasowany do potrzeb użytkownika system grzewczy, gwarantujący zdrowe, łagodne i równomierne ciepło dzięki wyjątkowo dokładnej i elastycznej regulacji.

Instalacja pompy ciepła pozwala więc na wykorzystanie niewyczerpalnej, czystej i ekonomicznej energii naturalnej, w taki sposób, aby każdy kilowat zużyty do zasilania został przekształcony w 3-4 kilowaty ciepła wykorzystywanego do ogrzewania domu.

Podstawowe źródła ciepła:

 • • poziomy wymiennik gruntowy – wykonywany w postaci rur zakopanych na odpowiedniej głębokości, w których znajduje się czynnik roboczy,
 • • pionowy wymiennik gruntowy – sondy pionowe umieszczane w wykonanych w tym celu odwiertach. Sondy wykonane są z rur, w których znajduje się czynnik roboczy,
 • • woda – ciepło pobierane od wód gruntowych wymaga wykonania dwóch studni: jednej czerpalnej i drugiej zrzutowej,
 • • powietrze – wymiennik powietrzny, wyposażony w wentylator wymuszający przepływ powietrza, zwykle montowany w okolicy budynku, na elewacji lub na dachu.

Główne powody, dla których warto zaopatrzyć się w pompy ciepła Sofath:

 • • urządzenia te są elementami systemów grzewczych XXI wieku,
 • • rozwiązania te należą do jednych z najbardziej niezawodnych technologii grzewczych (żywotność sprężarki sięga nawet 20-25 lat),
 • • urządzenia te funkcjonują bez palnego paliwa w budynku,
 • • nie emitują szkodliwych spalin w budynku oraz jego bezpośrednim otoczeniu,
 • • obniżają koszty ogrzewania (nawet ponad 50% w porównaniu do spalania oleju opałowego czy gazu),
 • • to niezwykle opłacalna inwestycja (zwrot uzyskuje się po kilku latach w stosunku do ogrzewania propanem czy olejem i po ok. 10 latach przy ogrzewaniu gazem ziemnym),
 • • pompa ciepła zasilana prądem daje pełne bezpieczeństwo dostaw (nie ma ryzyka szantażu politycznego, a wszelkie analizy pokazują stabilny i przewidywalny wzrost cen prądu w ostatnich 40 latach w stosunku do oleju opałowego i gazu),
 • • to również opłacalna inwestycja w Twoją emeryturę,
 • • skutecznie podnosi wartość rynkową obiektu, w którym jest zamontowana,
 • • nie wymaga specjalnej kotłowni, ani dużej przestrzeni do zabudowy,
 • • nie ma potrzeby wykonywania pomiarów spalin,
 • • nie wymaga podłączenia do komina,
 • • to urządzenia bezobsługowe,
 • • cicha praca,
 • • prosta w obsłudze,
 • • nie wymaga przyłącza składu opału lub gazu,
 • • umożliwia tanie i efektywne chłodzenie pomieszczeń,
 • • korzysta z dużego udziału energii odnawialnej (ok. 70-75%),
 • • redukuje emisję CO2,
 • • pompa ciepła to urządzenie promowane i wspierane przez Unię Europejską,
 • • Natea, Caliane – brak glikolu w kolektorze zewnętrznym, który musi być wymieniany co 3 do 5 lat,
 • • Brak w instalacji Natea dwóch, a w Caliane jednej energożernej pompy obiegowej.

Typoszeregi pomp ciepła Sofath

Natea

  (bezpośrednie parowanie/bezpośrednie skraplanie)
System ten złożony jest z pompy ciepła, która zawiera od jednego do trzech kompresorów, kolektora gruntowego poziomego (powierzchnia od 100 do 150% ogrzewanej powierzchni) bądź pionowych sond o głębokości maksymalnej 30 metrów, a także instalacji grzewczej budynku (system ogrzewania podłogowego z rur miedzianych). Czytaj więcej...

Caliane

  (bezpośrednie parowanie/woda)
Pompa ciepła składa się z jednego lub dwóch kompresorów. Ciepło gruntowe pobiera się przez kolektor pionowy (sonda na głębokości maks. 30 metrów) lub poziomy (100-150% powierzchni ogrzewanej), natomiast jest rozprowadzane po budynku dzięki wodnej instalacji grzewczej (ogrzewanie ścienne, podłogowe, fancoile, grzejnikowe). Czytaj więcej...

Termeo

  (grunt/woda – woda/woda)
System odpowiedzialny jest za pobór ciepła znajdującego się w gruncie lub w wodzie gruntowej, a następnie przekazywanie go do budynku w celu jego ogrzania. Aby dostosować się do dowolnej konfiguracji istnieje możliwość wybory trzech rozwiązań pobierania ciepła: poziomy kolektor gruntowy, sondy pionowe oraz pobór przy wykorzystaniu studni zasysających i zrzutowych. Wewnętrzną instalację grzewczą tworzy wodne ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe lub ścienne. Czytaj więcej...

Lizea

  (powietrze/woda)
Źródłem energii jest powietrze otoczenia. Moduł zewnętrzny funkcjonuje w temperaturze zewnętrznej do -20°C i odpowiada za pobieranie ciepła z powietrza. Z kolei pompa ciepła podnosi poziom temperatury, aby była ona użyteczna do ogrzania domu siecią grzejników bądź przy wykorzystaniu ogrzewania podłogowego. Czytaj więcej...

Niezależne urządzenia tłoczące do ciepłej wody użytkowej


Systemy Sofath wykorzystywane do produkcji c.w.u. umożliwiają jej wytwarzanie dzięki energii pochodzącej z gruntu lub z powietrza.
BECT - pobiera ciepło z powietrza znajdującego się wewnątrz lub na zewnątrz budynku, przeznaczone do ogrzewania wody zmagazynowanej w zasobnikach o pojemności 210, 260 bądź 270 litrów.
Czytaj więcej...
MI134 - woda, która jest zgromadzona w 300-litrowym zasobniku zostaje ogrzana ciepłem pobranym przez kolektor gumowy.
Czytaj więcej...